13 lutego 2016

Regulamin

Regulamin zakupów:

Płatność dokonywana jest w systemie elektronicznym.

Refundacje dokonywane są w formie przelewu na konto klienta.

Wszelkie zmiany w rezerwacji należy zgłaszać z minimum 24h wyprzedzeniem. Przekroczenie tego terminu lub niestawienie się na zabiegu jest równoznaczne z jego utratą i nie podlega refundacji.