13 lutego 2016

Regulamin

Regulamin zakupów:

Płatność za usługi dokonywana jest w formie gotówkowej, przelewem lub elektronicznie, za pośrednictwem terminala płatniczego.

Karnety na zabiegi obejmuję TYLKO podstawowe masaże ciała i twarzy. Zabiegi rozszerzone oraz rytuały płatne są odrębnie, bądź rozliczane w myśl indywidualnych ustaleń klient-usługodawca.

Karnet jest formą deklaracji – umowy zobowiązującej klienta do realizacji konkretnego pakietu/serii masaży, w zamian za co otrzymuje zniżkę cenową. W związku z powyższym, nie ma możliwości zwrotu poniesionych na jego rzecz kosztów czy rezygnacji z realizacji zakupionego karnetu i refundacji.

Karnety nie są imienne i może korzystać z nich dowolna liczba klientów.

Karnety objęte są ograniczeniem czasowym realizacji, do 4 miesięcy.